Overlijdensrisico verzekering

Overlijdensrisicoverzekering ondernemers

Als u als ondernemer onverhoopt komt te overlijden heeft dit niet alleen grote gevolgen voor uw gezin, maar ook voor uw bedrijf en zakelijke partners. De ondernemers overlijdensrisicoverzekering biedt achterblijvers in zo'n situatie de eerste financiële zekerheid.

Indien u komt te overlijden, keert deze levensverzekering een van tevoren vastgesteld bedrag uit aan uw nabestaanden, uw zakelijke partners of aan de onderneming. Zo weet u zeker dat uw gezin niet in financiële problemen terechtkomt en dat de continuïteit van uw bedrijf is gewaarborgd.

Levensverzekering is maatwerk

Als ondernemer heeft u te maken met zowel persoonlijke als zakelijke risico’s bij overlijden. Het vaststellen van de juiste dekking van uw overlijdensrisicoverzekering hangt dan ook af van veel factoren en uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering sluiten op 1 of 2 levens.

Tot uw 70ste levensjaar wordt u voor deze levensverzekering geaccepteerd, maar hoe eerder u ermee begint, hoe lager uw premie is. Afhankelijk van de hoogte van de gekozen dekking vindt er een medische keuring plaats.

Kenmerken van de overlijdensrisicoverzekering ondernemers

Keert een van tevoren vastgesteld bedrag uit aan achterblijvers.

Eerste waarborg voor de continuïteit van uw bedrijf na overlijden.

Af te sluiten op één of op twee levens.

U kunt zelf de hoogte van de uitkering en de dekkingsperiode bepalen.

Mogelijkheid om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid me te verzekeren.

Zekerheid voor achterblijvers tegen een aantrekkelijke premie.

Wij adviseren u en vergelijken de beste aanbiedingen uit de markt.

Terug naar startpagina

Zoeken

Tip

Kortsluiting is een veelvoorkomende schadeoorzaak. Daarom plaatsen steeds meer verzekeraars een bepaling op de zakelijke brandverzekering, waarbij zij hun verzekeren verplichten om hun elektrische installatie tenminste 1 x per 5 jaar te laten controleren. Wees alert en laat uw installatie keuren

Schade melden