De tendens in Nederland is dat bestuurders van zowel bedrijven, stichtingen als verenigingen steeds gemakkelijker aansprakelijk worden gesteld voor ‘onbehoorlijk bestuur’.

Naast de bestuurdersaansprakelijkheid zelf dekt deze verzekering ook de kosten van verweer tegen aansprakelijkstellingen, want ook als u (uw inziens) niet aansprakelijk bent dan kunt u met een aansprakelijkstelling te maken krijgen en dan brengt dit ook de nodige kosten van verweer met zich mee.

Ook bij VvE’s is het bijvoorbeeld in veel gevallen erg belangrijk om dit risico te verzekeren, omdat u hierbij te maken heeft met meerdere (relatief onbekende) bestuurders waarbij u aansprakelijk kunt worden gesteld voor het ‘onbehoorlijk bestuur’ van een andere bestuurder.