brandverzekering zakelijkBij schade aan uw pand kunt u aan de volgende risico’s denken:

Een gebouwenverzekering dekt onder andere bovengenoemde risico’s. Daarnaast moeten zonnepanelen bijvoorbeeld (vaak) apart op de verzekering aangetekend worden.

Op gebouwenverzekeringen staan vaak garantieclausules. Als u hier niet aan voldoet en er hierdoor schade ontstaat dan is er geen of slechts gedeeltelijk recht op een uitkering. Voorbeelden van deze clausules zijn: Buitenopslag, beveiliging, blusmiddelen en elektrische installaties.

Wij lopen deze clausules periodiek met onze klanten door en gaan waar nodig in gesprek met verzekeraars, omdat het maatwerk kan betreffen.