De premies, dekkingen en voorwaarden van alle zorgverzekeringsproducten voor het jaar 2022 zijn inmiddels bekend. Via ons kantoor kunt u gebruikmaken van collectiviteiten (inclusief premiekorting).

We adviseren om altijd een restitutieverzekering af te sluiten (hiermee krijgt u bij iedere zorgverlener 100% uitkering). We zien in de markt steeds meer partijen welke een combinatie- of een naturaverzekering aanbieden. Bij niet-aangesloten herstellers is de uitkering dan beperkter (vaak 70 tot 75%). In bepaalde gevallen kan dit veel geld kosten.Hieronder treft u drie van onze partijen welke een restitutieverzekering hebben aan. Bij Stad Holland is het altijd een restitutieverzekering. Bij CZ en ASR kunt u deze optie aanvinken.

Stad Holland          : https://aanmelden.stadholland.nl/#Premieberekening (zoeken op P.Trust V.O.F.)

CZ                             : https://www.cz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen (zoeken op P Trust of nummer 002527294)

ASR                          : https://www.asr.nl/verzekeringen/zorgverzekering


Afdrukken   E-mailadres